SEARCH

מדיניות משלוחים

המכירה באתר הינה ליחידים בלבד ולא תותר מכירה סיטונאית.
אספקת המוצרים שהזמנת תתבצע בהתאם לצורת המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה. זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי 08:00-17:00, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג,ימי חג ושבתון.
הזמנה שתבוצע לאחר השעה 13:00 תחשב כאילו בוצעה ביום שלמחרת בחישוב ימי העסקים למשלוח
.
הנהלת החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי האינטרנט, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה השירות או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
פירוט רשימת אזורים וזמני ההגעה ליעדים ישתנו מעת לעת וניתן לקבלם במשרדי החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית – החברה לא מבצעת שירות

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הנהלת החברה תהיה רשאית לגבות ממך תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה שליחות רגילה.
חברת השליחויות תתאם אתך ישירות את מועד הגעתה. אתה או אדם מבוגר אחר מטעמך תהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג את מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על ידך באתר ולאשר בכתב את קבלת המשלוח
במידה והלקוח לא יימצא בבית לאחר תיאום עימו , רשאית החברה לחייב את הלקוח בדמי משלוח נוספים .

אישור מסירה: אישור מסירה נעשה על ידי חתימת המקבל על גבי צג המכשור המיועד לכך, אותו נושא השליח עמו באת מסירה. במקביל מתעדכן הלקוח על ביצוע המסירה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שאותה הזין בעת ההזמנה באתר החברה. לא תינתן תעודת משלוח מעבר לכך. לרשותו של הלקוח יעמוד אתר החברה, בו ניתן לצפות בכל השליחויות שהזמין בעבר ובהווה, כמוכן החתימות שמאשרות את מסירת המשלוח.
כתובת למשלוח: באחריות הלקוח למסור את פרטי הנמען במדויק כולל הכתובת המדויקת, קומה, משרד, שם הנמען ושם מקבל השליחות. החברה לא תהיה אחראית לאובדן השליחות או לכל נזק אחר שיגרם במידה והלקוח לא מילא סעיף זה במלואו.
שינויים בתנאי השליחות: החברה תהא רשאית לשנות מחירים, זמני משלוח, יעדי משלוח, תנאי המשלוח וכיוצא בזה. כל שינוי כגון זה, יתואם מול הלקוח.
ביטול עסקה: ביטול הזמנת שליחות באתר החברה יעשה טלפונית בלבד ולא יאוחר מ – 15 דקות לאחר ההזמנה. הזמנות שבוצעו מחוץ לשעות פעילות המשרד, ניתן לבטל ביום הפעילות העוקב, ולא יאוחר מ15 דקות לאחר התחלת פעילות המשרד. הזמנה שלא בוטלה בזמנה תחויב במחיר מלא

Back to Top