SEARCH

שילוב חומים

483 כולל מע"מ

שילוב הדגמים CW03-CW06-CW05
המחיר לפי קופסה לצבע

מספר יחידות בקופסה: 10
כל יחידה: 118 סמ' רוחב / 12.8 סמ' גובה
סה"כ בקופסה: 1.51 מ"ר
מחיר קופסה: 483 ₪ (הרכישה אפשרית רק בקופסאות)
המחשבון מחשב תוספת של 10% פחת בצורה אוטומטית

יש לקחת באופן יחסי את קניית החיפוי בשילובים בהתאם למידת הקיר ובחירת היחס בין הצבעים.
המכירה בקופסאות על פי צבע יחיד.

לשירותכם מחשבון ידידותי לחישוב כמות הקופסאות (1.51 למ"ר)

320 מ"ר כולל מע"מ
כמות
320 מ"ר כולל מע"מ
כמות
320 מ"ר כולל מע"מ
כמות
Back to Top