SEARCH

בדיקות, אישורים ותקנים

VOC
בדיקה שבודקת את רמת זיהום האוויר הנפלטת מהמוצרים מדובר על תרכובות מצבעים, חומרים לשימור עץ, חומרי ניקיון, מעכבי בערה ולכן בדיקה זו עומדת בתקן האירופאי הבינלאומי לכל הקשור לכך שאין רעילות לצבעים ואינו מזהם את הבית.

אישור VOC

תו איכות - clickwood 100% Natural Wood

בדיקת פלורלהיד  –
Formaldehyde test: Not Detected.according to EN 13986:2004 standard
המקור העיקרי לפורמלדהיד בתוך בתי מגורים הינו עץ דחוס, המכיל דבקים מסוג: Urea-Formaldehyde (UF). סיבי עץ דחוס מצויים בעיקר ברהיטים, פרקטים ולחות עץ דקורטיביים
בעבר לא ידעו להצביע על השלכות בריאותיות עקב חשיפה לפורמלדהיד אך לאחרונה הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן קבע כי פורמלדהיד הוא חומר מסרטן והזהיר מחשיפה אליו.

אישור בדיקת פלורלהיד בינלאומי תקן אירופאי
אישור בדיקת פלורלהיד ממכון תקנים הישראלי

תו איכות - clickwood 100% Natural Wood

PCP  בדיקת חומר משמר עץ –
Pentachlorophenol: Not Detected.according to EN 13986:2004 standard
פנטאכלורופנול משמש בעיקר כחומר משמר עץ וחומר הדברה בבנייה
פנטאכלורופנול הוא רעיל מאוד לחיות בר והוא מצטבר בסביבה.
(אנו עומדים בבדיקות האירופאיות)

עמידה בתקן PCP

תו איכות - clickwood 100% Natural Wood

REACH בדיקת חומרים כימיים –
. REACH test: SVHC are <o.1%(W/W) pass..according to EN 13986:2004 standard-בדיקת חומרים כימיים לפי תקן עולמי
REACH מתייחס גם לשימוש המתמשך בכימיקלים תחת הסיווג “חומרים מדאיגים מאוד”

אישור תקן עולמי REACH

תו איכות - clickwood 100% Natural Wood

Flame test בדיקת מעכב בעירה –
Flame test: Class B according to ASTM84-14-בדיקת מעכב בעירה עומדת בתקן לחיפויי קירות פנים בבתים דרגה B

אישור תקן בדיקת מעכב בעירה

תו איכות - clickwood 100% Natural Wood

בדיקת לחות  –
Moisture content: 8.6% pass-בדיקת לחות לעץ עברה

בדיקת עובי הלוח ולחות הלוח

תו איכות - clickwood 100% Natural Wood

חיטוי –
חיטוי באמצעות עשןאִיּוּד, נידוף של חומר הדברה
מצורף לכאן התעודה  המיועדת לאמבר (עבור הסחורה שלנו) המאשרת את טיפול החיטוי והעיקור

אישור לטיפול עיקור

תו איכות - clickwood 100% Natural Wood

אישורים נוספים-

Indoor_Air_Quality_Certified

Paint Report

תו איכות - clickwood 100% Natural Wood
Back to Top